060621 Skulderortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare 
Arbetsterapeut för mjuka helfabrikatsortoser och termoplastiska ortoser 
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier 

b28014.2 Måttlig smärta i skulderregionen
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i skulderregionen
s720 Felställning i skulderregionen

Mål

b28014 Minska smärta i skulderregionen
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i skulderregionen
s720 Korrigera felställning i skulderregionen
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20