060624 Skulder-armbågsortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Arbetsterapeut för mjuka helfabrikatsortoser och termoplastiska ortoser 
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier 

b28014.2 Måttlig smärta i skulderregion och armbåge
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i skulderregion och armbåge
s720 Felställning i skulderregionen
s730 Felställning i armbågen

Mål

b28014 Minska smärta i skulderregion och armbåge
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i skulderregion och armbåge
s720 Korrigera felställning i skulderregionen
s730 Korrigera felställning i armbågen
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus