060625 Armortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Arbetsterapeut för mjuka helfabrikatsortoser och termoplastiska ortoser
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier 

b28014.2 Måttlig smärta i arm
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i arm
s730 Felställning i arm

Mål

b28014 Minska smärta i arm
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i arm
s730 Korrigera felställning i arm
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20