061203 Fotortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetesvård, minst 15hp eller fotterapeut som ingår i diabetesteam

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i fot
b820 Nedsatt funktion i hudens läkande funktioner
b7150.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i fot
s7502 Felställning i fot

Mål

b28015 Minska smärta i fot
b820 Förbättra funktion i hudens läkande funktioner
b7150 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i fot
s7502 Korrigera felställning i fot
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Avser fotbäddar och hålfotsinlägg.

Utvärdering och uppföljning

 Patientens ansvar

 

Antal utrustningar

Grundprincipen är 1 par inlägg vid första tillfället, därefter kan ytterligare 1 par förskrivas, max 2 par/år.

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20