061206 Fotledsortoser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för helfabrikatsortoser

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i fotled
b7150.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i fotled
s7502 Felställning i fot

Mål

b28015 Minska smärta i fotled
b7150 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i fotled
s7502 Korrigera felställning i fot
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20