061209 Knäortoser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i nedre extremitet
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i knä
s75011 Felställning i knäled

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i knä
s75011 Korrigera felställning i knäled
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20