061213 Underbensortoser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för helfabrikatsortoser

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i nedre extremitet
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i underben
s7501 Felställning i underben

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i underben
s7501 Korrigera felställning i underben
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20