061218 Helbensortoser med bäckenbygel

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för helfabrikatsortoser

Kriterier

b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet  

Mål

b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet 
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus