061219 Helkroppsortos

Förskrivare

Ortopedingenjör

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i nedre extremitet
b28013.2 Måttlig smärta i rygg
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Felställning i nedre extremitet
s760 Felställning i bål

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b28013 Minska smärta i rygg
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Korrigera felställning i nedre extremitet
s760 Korrigera felställning i bål
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter och/eller uppnå syftet med behandlingen

Anvisningar

Förskrivning innebär specialanpassning

Kostnadsansvar

Sjukhus