061219 Helkroppsortos

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i nedre extremitet
b28013.2 Måttlig smärta i rygg
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Felställning i nedre extremitet
s760 Felställning i länd- och korsrygg

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b28013 Minska smärta i rygg
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Korrigera felställning i nedre extremitet
s760 Korrigera felställning i länd- och korsrygg
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Förskrivning innebär specialanpassning

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20