061818 Skulderexartikulationsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s720 Avsaknad av struktur i skulderregion

Mål

s720 Kompensera avsaknad av struktur i skulderregion
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20