061821 Proteser för forequarter amputation

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s720 Avsaknad av struktur i skulderregion
s730 Avsaknad av struktur i arm

Mål

s720 Kompensera avsaknad av struktur i skulderregion
s730 Kompensera avsaknad av struktur i arm
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20