062406 Fotledsexartikulationsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7502 Avsaknad av struktur i fotled och fot

Mål

s7502 Kompensera avsaknad av struktur i fotled och fot
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

Paientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20