062409 Underbensproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7501 Avsaknad av struktur i underben

Mål

s7501 Kompensera avsaknad av struktur i underben
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20