062415 Lårbensproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7500 Avsaknad av struktur i lår

Mål

s7500 Kompensera avsaknad av struktur i lår
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20