062418 Höftledsexartikulationsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7500 Avsaknad av struktur i höftled

Mål

s7500 Kompensera avsaknad av struktur i höftled
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Avser funktionella och kosmetiska fot- och benproteser

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

 

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20