062421 Proteser för hemipelvectomi amputation

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s740 Avsaknad av struktur i höften

Mål

s740 Kompensera avsaknad av struktur i höften
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Avser funktionella och kosmetiska fot- och benproteser

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20