063015 Ryggutfyllnader

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7600 Avsaknad av struktur i ryggrad
s740 Avsaknad av struktur i bäckenregion
s750 Avsaknad av struktur i nedre extremitet

Mål

s7600 Kompensera avsaknad av struktur i ryggrad
s740 Kompensera avsaknad av struktur i bäckenregion
s750 Kompensera avsaknad av struktur i nedre extremitet

Anvisningar

Avser även andra utfyllnader såsom lår-, vad-, och sätesutfyllnad

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Flera uppsättningar kan förekomma, exempelvis vid behov av montering i olika kläder.

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20