063018 Bröstproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s6302 Avsaknad av hela eller del av bröst

Mål

s6302 Kompensera avsaknad av hela eller del av bröst

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Flera uppsättningar kan förekomma, exempelvis vid behov av montering i olika kläder.

Kostnadsansvar

Sjukhus 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20