063027 Näsproteser

Förskrivare

Läkare

Kriterier

s310 Avsaknad av struktur i näsan

Mål

Ersätta intrycket av en näsa

Åstadkomma ansiktssymmetri

Anvisningar

Avser näsepites. I de fall protetisk rekonstruktion av bettet ska göras, ska förskrivning ske i samråd med behandlande läkare och/eller käkkirurg.

Utvärdering och uppföljning

Implantatet kontrolleras regelbundet och samtidigt ses protesen över. Kontroll görs av den kirurg som satt in implantatet.

Patientens ansvar

Patienten är inte ersättningsskyldig vid förlust av eller skada på näsprotes. I övrigt se riktlinjer

Antal utrustningar

Patienten erhåller alltid två uppsättningar av protesen - en för sommaren och en för vintern.

Kostnadsansvar

Sjukhus


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20