043303 Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

b280.3 Svår smärta i bäcken
eller
b810.2 Måttlig nedsättning av skyddsfunktion i huden till följd av tryck
eller
d415.3 Stor svårighet att bibehålla kroppsposition i sittande

Mål

Förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
eller
Avlasta för att läka skador på hud och underliggande strukturer
eller
d415 Bibehålla kroppsposition i sittande

Anvisningar

Avser dynor och underlägg av olika material som reducerar och omfördelar trycket på trycksårskänsliga delar av kroppen. Se även positionerande och tryckfördelande dynor under 181006

Dynor enligt denna produktanvisning kan också förskrivas för enbart positionering om annan positionerande dyna inom produktgruppen 181006 Sittdynor och underlägg ej är tillräcklig.

Vid trycksår eller risk för trycksår ska samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktssköterska. Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG)

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam