043304 Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

b810.2 Måttligt nedsättning av skyddsfunktion i huden till följd av tryck
eller
d415.3 Stor svårighet att bibehålla kroppsposition i sittande

Mål

Förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
eller
Avlasta för att läka skador på hud och underliggande strukturer
eller
d415 Bibehålla kroppsposition i sittande

Anvisningar

Avser ryggkuddar och ryggdynor som reducerar och omfördelar trycket på trycksårskänsliga delar av ryggen. Se även 181003 Ryggstöd. 

Ryggdyna enligt denna produktanvisning kan förskrivas i enbart positionerande syfte om annan ryggdyna inom produktgruppen 181003 Ryggstöd ej är tillräcklig.

Vid trycksår eller risk för trycksår ska samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktssköterska. Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 15:39