044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d415.3 Svårt att bibehålla en kroppsställning
eller
b735.3 Svår nedsättning av muskeltonusfunktioner, ex spasticitet i kombination med
b710 Risk för nedsatta funktioner för rörlighet i leder

Mål

d415 Att bibehålla en kroppsställning

Anvisningar

Syftet är att bibehålla kroppsställning vid behandling eller annan aktivitet.
Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem bestående av bottenplatta/plattform och dess positioneringskuddar. Kan endast förskrivas då vanliga kuddar, kilkuddar, cylindrar, psoaskuddar m.m. inte uppfyller behovet.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Två produkter inom denna ISO-kod kan förskrivas utan särskild prövning hos kostnadsansvarig.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

 

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:38