090918 Knappknäppare

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d540.2 Måttlig svårighet att klä sig

Mål

d540 Att självständigt klä sig

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam