091218 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning
eller
4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig
eller
d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation eller skada, för att förhindra komplikation

Mål

d4153 Att bibehålla sittande ställning
eller
d4103 Att kunna sätta/resa sig

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan medges på grund av omgivningsfaktorer som bostad i flera plan.

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:07