091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4103.4 Total nedsättning gällande att sätta/resa sig

Mål

d4103 Att självständigt kunna sätta sig på/resa sig från toaletten

Anvisningar

Avser lyftanordningar som höjer/sänker toalettens sitshöjd.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:07