091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning
eller
d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig

Mål

d4153 Att bibehålla sittande ställning
eller
d4103 Att kunna sätta/resa sig

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam