091227 Toalettpappertänger

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d530.3 Stor svårighet att sköta toalettbehov, avseende att göra sig ren
eller
b7.2 Måttlig nedsättning inom neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner

Mål

d530 Kunna sköta toalettbehov, avseende att göra sig ren

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:08