120609 Gåstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå

Mål

d450 Att kunna förflytta sig gående

Anvisningar

Förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:13