122209 Manuella rullstolar med ensidesframdrivning

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm bilateralt

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

 


Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:14