122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Transportrullstol

Kriterier

d450.2 Måttlig svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol)

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisning

Transportrullstol kan förskrivas för inom- och/eller utomhusbruk vid regelbunden förflyttning minst 1 gång per vecka i genomsnitt över året.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810

Komfortrullstol

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol)
och
d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisning

Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

 

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning av manuellt drivna rullstolar.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam