Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

122303 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

Elrullstol kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
Förskrivning kräver skriftligt medicinskt underlag från läkare. Underlaget ska innehålla läkarens bedömning om att inga medicinska hinder gällande syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk etc. föreligger för att framföra elrullstol.
Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 3 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
Patienten ska vara kapabel att framföra elrullstolen självständigt utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
Patient som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel:
NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken 

NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter

Lånevillkor:

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar inte dubbelförskrivning.

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2023-05-11 15:04