122430 Bälten och selar till rullstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning

Mål

d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning

Anvisningar

Avser bälten och selar i positionerande syfte.

Redogörelse för regelverk angående Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna finns i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12/2013.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam