123103 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4107.3 Stor svårighet att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning, såsom att vända från sida till sida
eller
d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan

Mål

d 4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning
eller
d420 Att förflytta sig själv  eller med hjälp av någon annan från en yta till en annan

Anvisningar

Vändlakan kan endast förskrivas när behovet inte kan tillgodoses genom ex. byte av kläder och/eller sängkläder.
Motoriserat draglakan kan endast förskrivas till patient med total svårighet att förflytta kroppen från en position till en annan och om patienten blir självständig i aktiviteten.
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbel uppsättning av glidmattor eller glid-, vänd- eller motoriserade draglakan kan vara aktuell för att kunna byta vid tvätt.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam


Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:17