123106 Vridplattor (Vändskivor)

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast 

Kriterier

d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan

Mål

d420 Att förflytta sig själv eller med hjälp av annan från en yta till en annan

Anvisningar

Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet samt skola ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam
Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:17