123115 Uppresningsbälten och västar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast 

Kriterier

d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan
eller
d4103.3 Stor svårighet att resa sig upp från sittande ställning

Mål

d420 Att förflytta sig själv eller med hjälp av annan från en yta till en annan
eller
d4103 Att resa sig upp från sittande ställning

Anvisningar

Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

WebsesamSenast uppdaterad: 2018-07-24 16:18