123118 Bärstolar, bärselar och bärkorgar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan

Mål

d420 Att förflytta sig från en yta till en annan

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:19