123621 Lyftselar, sitsar och bårar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Lyftselar

Kriterier

d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan

Mål

d420 Att förflytta sig själv från en yta till en annan eller

d499 Att förflytta sig från en yta till en annan (med hjälp av annan person)

Vändselar

Kriterier

d4107.3 Stor svårighet att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning, såsom att vända från sida till sida

Mål

d4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning

Anvisningar

Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även samarbetsavtal för Kombinationer lyftselar/personlyftar.

Enligt den internationella standarden EN/ISO10535" Lyftar för personer med funktionsnedsättning- Krav och prövningsmetoder" måste en kontroll göras var sjätte månad.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbel uppsättning kan vara aktuell för att kunna byta vid tvätt.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG). Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam