Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

180909 Coxitstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av d630 att bereda måltider och d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel
eller
d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning i e1150 allmänt tillgänglig utrustning.

Mål

d550 Att äta
eller
d560 Att dricka
eller
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker
eller
d440 Att använda händerna finmotoriskt för att plocka upp, gripa, manipulera och släppa
eller
d630 Att bereda måltider
eller
d640 Att utföra hushållsarbete

Anvisningar 

Förutsättning för förskrivning är att stol anpassad med förhöjningsdynor (coxit), kilkuddar etc. inte kan tillgodose behovet.

Vid förskrivning till patient med rygg/nackproblem ska förskrivaren inhämta medicinskt utlåtande från behandlande läkare. Utlåtandet ska innehålla dokumenterad funktionsnedsättning i form av känselbortfall och/eller kraftnedsättning och/eller långvarig svår smärta.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2017-02-15 09:29