180921 Speciella sittmöbler

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning vid måltider, vid användning av kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker samt vid lek

Mål

d550 Att äta
eller
d560 Att dricka
eller
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker
eller
d440 Att använda händerna finmotoriskt för att plocka upp, gripa, manipulera och släppa
eller
d880 Att leka

 

Kostnadsansvar

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.
Vuxna: Regional eller kommunal primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).

Beställningssystem

Websesam