181015 Benstöd och fotstöd

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d415.2 Måttlig svårighet att bibehålla en kroppsställning

Mål

d415 Att bibehålla en kroppsställning

Anvisningar

Avser ej fabrikatsbundna produkter som fästs eller integreras i en förskriven huvudprodukt.
Endast godkända kombinationer får användas.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam