Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d410.3 Stor svårighet att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående
eller
d5.4 Total svårighet att utföra personlig vård
eller
Småbarnsförälder med rörelsehinder

Kriterier för vändsäng
d410.3 Stor svårighet att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående
och
b280.3 stor smärtförnimmelse vid lägesändring
och/eller
b810.3 stor nedsättning av hudens skyddsfunktioner
och/eller
b820.3 stor nedsättning av hudens läkande funktioner

Mål

d410 Att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående
eller
d5 Att själv eller med hjälp av annan person utföra personlig vård
eller
d6600 Att bistå andra med personlig vård

Mål för vändsäng
d410 Att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående
och
b280 minska smärtförnimmelse vid lägesändring
och/eller
b810 förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
och/eller
b820 underlätta hudens läkande funktioner

Anvisningar

Vid förskrivning till patient med hjärt- och lungsjukdom ingår det i förskrivarens bedömning att utreda om det finns kontraindikationer.

Förskrivaren ska ha uteslutit möjligheten att anpassa en fristående standardsäng med exempelvis reglerbart sängryggstöd, dävert, förhöjningsklossar. Fristående standardsäng är ett egensvar.
Säng kan inte förskrivas som personligt hjälpmedel enbart på grund av arbetsmiljöskäl.
Ska sänggrind användas ska analys av nytta och risk göras.

Redogörelse för regelverk angående Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna finns i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12/2013.
Se även om begränsnings- och skyddsåtgärder i Vårdhandboken.

Höj- och sänkbar spjälsäng kan förskrivas till rörelsehindrad småbarnsförälder.
Observera att vändsäng inte ska kombineras med luftfylld madrass.
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.
Madrass bekostas inte av sjukvårdshuvudmannen.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet. 

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2017-02-15 10:01