181212 Sänglyftar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4103.3 Stor svårighet att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning
eller
d5.3 Stor svårighet att utföra personlig vård

Mål

d4103 Att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning
eller
d5 Att själv eller med hjälp av annan person utföra personlig vård

Anvisningar

Förskrivaren ska ha uteslutit möjligheten att anpassa en fristående standardsäng med förhöjningsklossar. Fristående standardsäng är ett egensvar.
Sänglyft kan inte förskrivas som personligt hjälpmedel enbart på grund av arbetsmiljöskäl.
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam