181503 Förhöjningsben

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4103.2 Måttlig svårighet att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning
och
e1150. 3 Svårt hinder gällande allmänna produkter och teknik för personligt bruk i det dagliga livet såsom möbler

Mål

d4103 Underlätta att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning
och
e1150 Underlätta användning av allmänna produkter och teknik för personligt bruk i det dagliga livet såsom möbler

Anvisningar

Vid hjärtsjukdom, cirkulations- och/eller lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare före förhöjning av sängända.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

I de fall där förhöjningsklotsar/-ben uppfyller behov inom olika användningsområden kan en uppsättning förskrivas till vardera säng, stol och/eller bord.

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam


Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:26