182106 Fönsteröppnare och fönsterstängare

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d445.4 Total svårighet att använda hand och arm för att vrida på fönstervred.

Mål

d445 Att använda hand och arm för att vrida på fönstervred.

Anvisningar

Avser endast manuella öppnare/stängare som kan förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam


Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:27