Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

222430 Porttelefoner

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.4 Total svårighet att använda hand och arm för att vrida på dörrvred/dörrhandtag

Mål

Att genom e115 produkter och teknik kunna kontrollera vem som ringer på dörren
och
Att, inom rimlig tid, inifrån kunna låsa upp ytterdörren till sin bostad

Anvisningar

Innan förskrivning kan göras ska möjlighet att kunna låsa upp dörren med anpassat lås/dörrvred ha provats och uteslutits.
Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
Funktionen talväxling kan endast förskrivas utifrån kriteriet d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet.
I flerbostadshus kan funktionen att kommunicera via talväxling endast förskrivas vid den egna lägenhetsdörren.
Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering
Innan porttelefon med låsenhet förskrivs ska patient informeras om att hen bör kontrollera hemförsäkringens regler om lås.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Lås kan förskrivas till en dörr.

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2017-02-15 10:48