222718 Personliga nödlarm

Förskrivare

Arbetsterapeut, logoped

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
och
b310.3 Svår nedsättning av röstfunktioner

Mål

Att påkalla uppmärksamhet

Anvisningar

Avser larm som manövreras av patienten som enkla anropssystem för att inom bostaden alternativt mellan två lägenheter eller den närmaste omgivningen påkalla någons uppmärksamhet, till exempel ringsystem.
Även sändare för att påkalla uppmärksamhet i offentlig miljö kan förskrivas.
Trygghetslarm där larmsignal överförs till extern larmcentral förskrivs inte som personligt hjälpmedel.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Batteribyte. Fast installerade batterier bekostas dock alltid av sjukvårdshuvudmannen.

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.
Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning. 

Beställningssystem

Websesam