241803 Hjälpmedel för att gripa

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4401.3 Stor svårighet att gripa

Mål

d4401 Att gripa

Anvisningar

Avser ej kroppsburna produkter. 

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:29