241818 Peklampor

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d445.4 Total svårighet att använda hand och arm

Mål

d360 Att möjliggöra användning av kommunikationsutrustning

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:30