242103 Griptänger, manuella

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4105.3 Stor svårighet att böja sig

Mål

d440 Att plocka upp, gripa, hantera eller manipulera föremål

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet. 

Beställningssystem

Websesam