042424 Kroppstermometrar

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definintion av synnedsättning: Blindhet 3-5

Mål

d570 Att sköta sin egen hälsa

Anvisningar

Avser endast kroppstermometrar med auditiv avläsning som är speciellt utformade för patienter med svår synnedsättning/blindhet

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa